Uslovi korišćenja za kupce

Opšti uslovi i pravila

Molimo Vas da pažljivo pročitate ove Uslove i prvila korišćenja. Ovim uslovima utvrđuju se pravila pod kojima se ostvaruje pravo na kupovinu i plaćanje proizvoda u ponudi na stranicama web portala iPijaca.rs, u vlasništvu preduzeća Bazarko doo, Beograd. iPijaca.rs zadržava pravo promene Uslova korišćenja, u zavisnosti od promena elemenata ponude i/ili zakonske regulative, radi čega korisnike savetujemo da pre svake kupovine provere informacije u vezi Uslova kupovine.
Ukoliko po prvi put kupujete na web portalu iPijaca.rs, pre prvog poručivanja treba da se registrujete klikom na Postani kupac. Prilikom svake naredne kupovine prijavite se klikom na Prijavite se koje se nalazi u padajućem meniju ZA KUPCE, na gornjoj desnoj strani i automatski ulazite u iPijacu.
Svaki korisnik je u obavezi da prilikom kreiranja svog korisničkog naloga kao i prilikom svakog kasnijeg unošenja podataka unese tačne lične podatke.
Kupac je svaka osoba koja se registrovala na naše portalu iPijaca.rs i preko našeg web portala poručila proizvod, prilikom čega se saglašava da prihvata predviđene Uslove kupovine. Kupac poručuje i plaća željene proizvode na portalu iPijaca.rs, koji mu se zatim isporučuju na željenu adresu.

Uslovi porudžbine

Proizvode je moguće naručiti dva do sedam dana pre datuma isporuke. U istom roku Kupac može otkazati kreiranu porudžbinu. Proizvođač će prihvatiti/otkazati porudžbenicu najkasnije dva dana pre isporuke o čemu će kupac biti obavešten (e-mail)
Prodavac zadržava pravo da odstupi od poručene gramaže do 5% bez uticaja na cenu.
Nakon što poruči proizvode preko web portala kupac na svoju e-mail adresu dobija potvrdu kupovine na kojoj stoji struktura i vrednost porudžbine. Troškovi isporuke će biti uključeni u ukupnu cenu naplaćenu Kupcu i iskazani posebno na porudžbenici. Cene na portalu su izražene u dinarima (RSD) sa uračunatim porezima. Prodavac formira svoju ponudu, ali zadržava pravo da promeni cene u bilo kom momentu u skladu sa zakonskim propisima, ne narušavajući odnos Kupac-Prodavac. Ukoliko proizvodi dostavljeni kupcu nisu zadovoljavajućeg kvaliteta, kupac ima pravo da proizvode ne preuzme ili vrati i da mu se sredstva refundiraju.
Proizvodi se mogu isporučiti direktno na adresu Kupca i/ili na lokacije koje se nalaze na listi lokacija isporuke odabranog Prodavca, u zavisnosti od specifičnih uslova isporuke svakog određenog Prodavca.

Stanje na zalihama

Količina robe na zalihama je orijentaciona. Proizvođač ima obavezu da redovno ažurira date količine.

Vreme isporučivanja

Dostavu proizvoda će obavljati Prodavac ili sa njegove strane ovlašćeni prevoznik, na način i na teritoriji, koja je oglašena u njegovoj ponudi na web portalu, i u datom roku za isporuku. Izabrano vreme za isporuku na web portalu je okvirno, a biće potvrđeno od strane Prodavca. Ukoliko Prodavac ili sa njegove strane ovlašćeni prevoznik nisu u mogućnosti da u željenom terminu dostave robu, ponudiće prvi slobodan termin za isporuku. Moguće je da Prodavac nije u mogućnosti da isporuči sve poručene namirnice. U tom slučaju otkazaće celu porudžbinu, o čemu će obavestiti Kupca (e-mail) i savetovati ga da obnovi porudžbinu bez nedostajuće namirnice. Na dan isporuke, Prodavac, će obavestiti Kupca (e-mail) da tog dana očekuje isporuku za datu porudžbinu na izabranoj lokaciji u potvrđeno vreme.

Teritorijalna pokrivenost

Prodavac robu stavljenu na prodaju preko portala iPijaca isporučuje na teritoriji Republike Srbije. Preciznije lokacije i informacije o dostavama Prodavac je dužan da objavi na našem portal u sklopu svog profila.

Način plaćanja

Plaćanje se vrši platnim karticama na portalu iPijace. Nakon kreiranja porudžbine i autorizacije plaćanja od strane Kupca, vrši se rezervacija sredstava na računu Kupca u vrednosti porudžbine.
Naplata rezervisanih sredstava sa računa Kupca se vrši nakon potvrde isporuke od strane Prodavca.
U slučaju da proizvođač nije u mogućnosti da isporuči neke ili sve poručene namirnice, tada će, nakon obaveštavanja Kupca o nemogućnosti isporuke, otkazati celokupne porudžbinu, i time otkazati i rezervaciju sredstava namenjenih za datu porudžbinu.

Povrat / Reklamacija robe

Kupac ima pravo na povrat robe u sledećim slučajevima:
• Kada je isporučena roba koja nije navedena u porudžbenici,
• Kada je isporučena roba koja nema odgovarajući kvalitet ili ima oštećenja koja nisu nastala u transportu
Pri prijemu robe proveru ispravnosti porudžbine vrši kupac. Molimo Vas da uporedite primljene artikle sa potvrdom porudžbine. Ukoliko nešto nedostaje odmah to napomenite Vašem dostavljaču jer zbog prirode proizvoda naknadne reklamacije Prodavac ne može uvek da uvaži.

Sigurnost

Prilikom registracije na portal iPijaca.rs dobićete automatski generisanu lozinku koju savetujemo da odmah proemnite, zadržite samo za sebe i ne delite sa drugim osobama. Sami snosite odgovornost za informacije i porudžbine koaprave sa Vašeg naloga. Ukoliko niste sigurni u bezbednost svoje lozinke, imate mogućnost da je promenite kada se ulogujete na vaš nalog. iPijaca.rs zadržava pravo da od Vas traži da promenite lozinku ili može da blokira Vaš korisnički nalog u slučaju da postoji sumnja na bilo kakve propuste u domenu sigurnosti.
Usluge koje Vam pruža iPijaca.rs ne obuhvata korišćenje računarske opreme i druge elektronske uređaje i usluge za pristup našim stranicama kao ni troškove koje snosite korišćenjem istih. iPijaca.rs nije odgovorna za troškove telefona, interneta ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom poručivanja ili pregleda web portala.

Zaštita privatnosti korisnika

Bazarko doo se obavezuje da će čuvati privatnost svih kupaca/korisnika web portala iPijaca.rs. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Bazarko doo (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Korisnički servis

Ukoliko imate bilo koji problem u vezi web portala iPijaca.rs, molimo Vas da nas kontaktirate kako bismo problem što pre rešili.